Направления

Общее количество проектов: 318
- Казахстан: 136
Из них:
• Павлодар: 114
• Экибастуз: 20
• Алматы: 2
- Россия: 182

О  программе  Форсированного индустриально-инновационного развития РК на  2010-2014 годы
(Указ Президента РК)


Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана
(Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана)

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті


« Көлік жолдарындағы жағдайлардың математикалық-компьютерлік моделі» жобасы


Ғылыми жетекшілер: п.ғ.к., доцент Майдисарова Д.С., п.ғ.қ., ПМУ профессоры Оспанова Н.Н., п.ғ.қ., ПМУ доценті Абильдинова Г.М.

Орындаушы: ПМУ студенті Букаева Салтанат, аға оқытушы Аканова А.С.


Форумда талқылау


Автормен байланысуЖобаның мақсаты
Тәжірибелік маңыздылығы
Күтілетін нәтижелер
Ендіру перспективасы

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ


көлік жолдарында кездесетін түрлі апаттық не қарапайым жағдайларды алдын ала ЭЕМ-де математикалық түрде модельдеу арқылы келешектегі нәтижені анықтау