Направления

Общее количество проектов: 318
- Казахстан: 136
Из них:
• Павлодар: 114
• Экибастуз: 20
• Алматы: 2
- Россия: 182

О  программе  Форсированного индустриально-инновационного развития РК на  2010-2014 годы
(Указ Президента РК)


Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана
(Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана)

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті


«Солтүстік Шығыс Қазақстандығы еділбай тұқым популяциясындағы қойлардың ет өнімділігін жоғарлатудағы селекциялық-генетикалық әдістерін жетілдіру» жобасы


Ғылыми жетекшілер: а/ш.ғ.к. профессор Бурамбаева Н.Б., а/ш.ғ.к. доцент Темиржанова А.А.


Форумда талқылау


Автормен байланысуТәжірибелік маңыздылығы
Болжамдағы нәтижелер
Қолданысқа енгізу деңгейі
Жобаның бәсекеге қабілеттілігі
және комерсализациясы
  • ТӘЖІРИБЕЛІК МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ


    Еділбай қойы қылшық жүнді құйрықты қойлар мен басқа да қой тұқымдарының ішінде биологиялық және шаруашылықтық бірқатар айтарлықтай артықшылықтарымен ерекшеленеді. Қойлар өзінің биологиялық көптеген құндылығының және дене бітімдік ерекшеліктерінің арқасында, ең алдымен өзінің жоғары бейімделу қабілетіне байланысты жыл бойғы жайылымға, шөл және шөлейт жағдайларға неғұрлым бейімделген малдар. Сонымен бірге қой өсірудің негізгі бағыттарының бірі болып табылатын арзан және жоғары бағалы қой етінің негізігі көзі
  • болып табылады.
    Қазіргі кезде етті-майлы құйрықты қойларға сұраныс өсіп отыр. Нарық экономикасы жағдайында ауылшаруашылық өндірістеріне тиімді ұсыныс үлгілерді енгізу, асылтұқымды малдарды өсіру, жоғары өнімді отар құру сияқты жұмыстар отандық ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін өндірушілердің ауқымын кеңейтуге жағдай жасайды. Нарық отандық жоғары сапалы арзан өнімді қажет етеді, сұранысты қанағаттандыру үшін әсіресе етті-майлы бағыттағы қой тұқымдарының санын 3-4 есеге көбейту керек. Сондықтан шаруашылықтарда еділбай қойларының өнімділік сапасын арттыру мақсатындағы
  • жұмыстары да алға қойылып отыр.