Направления

Общее количество проектов: 318
- Казахстан: 136
Из них:
• Павлодар: 114
• Экибастуз: 20
• Алматы: 2
- Россия: 182

О  программе  Форсированного индустриально-инновационного развития РК на  2010-2014 годы
(Указ Президента РК)


Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана
(Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана)

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті


«Географиялық ақпараттық жүйелерді ауыл шаруашылық өндіріс кешендерінде геоэкологиялық негізде пайдалану жолдары (Павлодар облысы негізінде» жобасы


Ғылыми жетекшісі: а.ш.ғ.д., профессор Альмишев Ұ.Х.


Форумда талқылау


Автормен байланысуМақсаты мен міндеті
Теориялық және тәжірибелік мәнділігі
Зерттеу әдістері
Күтілетін нәтижелер
Енгізу болашағы
Жобаның бәсеке қабілеттілігі және коммерциялануы

МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ


Облыс ауыл шаруашылығында ГАЖ-ді кеңінен зерттеп, оны сол өндіріске енгізу жолдарын көрсету болып табылады.
Геоақпараттық жүйелерде қолданылатын негізгі түсініктерді сараптай келіп, ГАЖ-ді құру және пайдалану технологиясының сызбанұсқаларына жалпы шолу жасау.