Направления

Общее количество проектов: 318
- Казахстан: 136
Из них:
• Павлодар: 114
• Экибастуз: 20
• Алматы: 2
- Россия: 182

О  программе  Форсированного индустриально-инновационного развития РК на  2010-2014 годы
(Указ Президента РК)


Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана
(Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана)

Жоба «Қазақтың ақбас тұқымды малдарының өнімділік сапасы мен асылдандыру жұмысын жетілдіру»

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова


Жоба «Қазақтың ақбас тұқымды малдарының өнімділік сапасы мен асылдандыру жұмысын жетілдіру»

 

Ғылыми жетекшісі: Т. Қ. Сейтеуов PhD докторы, доцент


Связаться с авторомЖобаның мақсаты
Практикалық маңызы
Күтілетін нәтижелер
Жоба коммерциализациясы

Жобаның мақсаты


етті бағыттағы отандық мал тұқымдарын жетілдірудегі өзекті мәселелерді ескере келе осындай мақсат қойылған: қазақтың ақбас сиырының асыл тұқымдық және өнімділік сапасын зерттеу, қалаған генотиптерді анықтау, жануарларды бағалау әдістерін әзірлеу және одан әрі өнімділігін генетикалық қауқарлығын арттыруды қамтамасыз ету.